Blue Monday Festival

21 januari 2019

Potentie van Peer-2-Peer initiatieven

De derde maandag van het jaar schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn. Wij zorgen echter voor verlichting tijdens dit arbeidsmarkt-festival! Tijdens deze middag komen wethouders en beleidsmedewerkers uit de 35 centrumgemeenten samen. Aan de hand van lezingen en praktijkvoorbeelden ervaren we dat de participatie-maatschappij kan werken.

Vanuit Stichting DeBroekriem geloven we dat de zelfredzaamheid van burgers dankzij slimme verbindingen vergroot kan worden. Met toonaangevende voorbeelden wordt inzicht gegeven in de impact en potentie van Peer-2-Peer initiatieven. Welke strategieën passen deze initiatieven toe, wat maakt hen zo succesvol en welke lessen kunnen gemeenten daaruit trekken? Hoe zet je principes uit deze communities in bij het activeren van werkzoekenden? Hoe gaan overheden hiermee om en wat gebeurt er in de steden die al volop samenwerken met burgerinitiatieven en aan het experimenteren zijn?

N

DeBroekriem.nl

Stichting DeBroekriem is initiator van het Blue Monday Festival. DeBroekriem is een landelijk platform voor werkzoekenden. Drie jaar geleden is dit bottom-up initiatief gestart door drie werkloze twintigers. De community is inmiddels als een olievlek uitgerold tot een landelijke beweging. Jaarlijks organiseren we met deze community van 5.000 werkzoekenden honderden netwerk-evenementen en tonen daarmee aan dat inwoners – met de juiste aanpak – geactiveerd kunnen worden!